خبر کوتاه ولی تا حدودی غیرقابل باور.


قطر که در سال های گذشته متحد خوب و بی چون و چرای عربستان سعودی و امارات بوده امروز بعد از اتفاقاتی که حول محور ایران در چند ماه گذشته رخ داد قطع رابطه کردند و تمام مرزهای دریایی ، زمینی و هوایی را به روی یکدیگر بستند.

داستان از جایی شروع کرد بعضی رسانه ها خبرهایی را به نقل مسئولین بلندپایه قطری نقل کردند که حاکی از این بود که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ایران سخت می گیرند و به جای بیشتر کردن تنش ها باید به فکر حل مشکلات با ایران باشند ولی در ظاهر داستان از جایی جدی تر شد که امیر قطر در تماسی تلفنی پیروزی حسن روحانی در انتخابات را تبریک گفت و باعث ناراحتی سران دیگر کشورهای عربی شد.


حالا باید ببینیم این اتفاق عجیب چه تاثیری بر روی مسائل سیاسی و اقتصادی خاورمیانه و کشور ایران خواهد گذاشت ، این اتفاق در قدم اول باعث افزایش قیمت نفت شد.


لینک کامل خبر