چند ماه سخت و در عین حال جالب و هیجان انگیزی رو گذروندم. اینجا ‌ خیلی جاهای دیگه که حضور ثابت. اشتم نبودم و فضای زندگیم تا حدودی عوض شده. این عضو کوچک و جدیدی که خدا به خانواده ما اضافه کرده همه چی رو با خودش عوض کرده و سبک زندگی جدیدی برایم به وجود آورده که خب طول کشید تا بهش عادت کنم و بتونم فضاهای گذشته در این ندل جدید هم داشته باشم. 


به لطف خدا از امروز شروع کردم به نوشتن و ایشالا ادامه دار باشه.