محمدرضا شعبانعلی خیلی زیاد در مسیر یادگیری من تاثیر گذار بوده است.

تو این مدت کمتر فرصت داشتم که به وبلاگش یا متمم سر بزنم، امروز وقت گذاشتم و مطالب وبلاگش رو که نخوانده بودم را خواندم و کلی ذوق کردم و روحیه گرفتم. هر وقت مطالبش را میخوانم مسیر ادامه کارهام رو پیدا میکنم و کلی انگیزه میگیرم. 

خدایش حفظ کند :)