خیلی سخت است که در میانه انتخابات باشیم و مناظره های این شکلی را ببینیم و از اظهار نظرهای سیاسی هم دوری کنیم ولی نکته ای که دوست دارم راجع به مناظره آخر بیان کنم و اینجا بنویسم، نکته ای درباره مسائل سیاسی نیست و بیشتر درباره مدل گفت و گوها و استراتژی نامزدها ست.

نامزدهای مخالف دولت فعلی از روز اول انتخابات یک سری انتقاد ثابت را به زبان های مختلف و با ادله ی مختلف بیان کردند و هرجا که رفتند همین حرف ها تکرار شد، حتی شعار های خودشان را هم آنقدر تکرار کردند که به نظر بیش از حد می آمد.

ولی بر خلاف این ها نمایندگان دولت فعلی استراتژی جالبی را اتخاذ کردند که شاید برای ما هم آموزنده باشد و آن اینکه تا لحظه آخر مناظره سوم حرف جدید زدند به شکلی که جناب رئیس جمهور در اخرین ثانیه های صحبت های خود در مناظره سوم قول رفع تحریم های غیر هسته ای را دادند و حتی در انتقاد به طرف مقابل هم در مناظره سوم حرف های جدیدی نسبت به دو مناظره قبل زدند و شاید همین مسئله دلیل پیروزی مجدد آقای رئیس جمهور باشد.

شاید الآن و بعد از سه دور مناظره بتوانیم بگوییم که استراتژی دو نماینده دولت فعلی که می توان گفت هر کدام یک مناظره را بیشتر به سکوت و آرام گذراند به این دلیل بود که همه حرف هایشان را همان اول نزنند و تا لحظه آخر حرف جدیدی برای گفتن داشته باشند.


پی نوشت: یادم می آید که قبل تر محمدرضا شعبانعلی راجع به این مسئله مطلبی نوشته بود که متاسفانه نتوانستم آن را پیدا کنم.